Categorieën

Privacy verklaring

Privacyverklaring 2009

Inleiding
MATOM B.V. streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzen die u hebt met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven met welke stappen wij uw persoonsgegevens beschermen en hoe u deze persoonsgegevens kunt controleren en corrigeren. Door onze websites te bezoeken stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

De gegevens die wij verzamelen
Gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. In het algemeen kunt u de websites van MATOM B.V. bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina's kunnen wij u om persoonsgegevens vragen, zodat wij een service kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit: contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, naam van uw bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en huisadres; gegevens over uw bedrijf en functie; uw voorkeuren voor e-mailmarketing; financiële gegevens (waaronder creditcard- of rekeninggegevens); gegevens over uw nationaliteit en land van vestiging waarmee wij kunnen vaststellen of u onder de geldende exportvoorschriften in aanmerking komt voor de toezending van informatie over bepaalde technologieën; gegevens waarmee onze websites worden aangepast en het gebruik van de websites wordt vereenvoudigd, waaronder aanmeldingsgegevens en technische gegevens; informatieaanvragen over en orders van onze producten en services; gegevens waarmee wij kunnen vaststellen welke producten en services het beste voldoen aan uw eisen; registratiegegevens voor evenementen; feedback van u over onze websites en onze producten en services in het algemeen.

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om u de aangevraagde service te leveren of om uw transactie te voltooien.

Automatisch verzamelde gegevens
Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina's die u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die worden uitgevoerd op sites van MATOM B.V. Op sites waarop u een gebruikers-id invoert, kunnen wij deze gegevens koppelen aan uw identiteit om uw potentiële belangstelling voor onze producten en services te bepalen. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de site, en de website waarop u een koppeling naar onze site hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit.

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken Services en transacties
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om services te leveren of om transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld om informatie te bieden over producten van MATOM B.V., aangeschafte producten te registreren, productorders te verwerken, garantieclaims af te handelen, producthandleidingen te vervangen, aanvragen voor de klantenservice te beantwoorden, het gebruik van onze websites te vereenvoudigen, enzovoort. Om u een consistentere ervaring te bieden bij uw communicatie over en weer met MATOM B.V., kunnen gegevens die worden verzameld op onze websites, worden gecombineerd met gegevens die wij op andere manieren verzamelen.

Verbetering van websites
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze websites en gerelateerde producten of services van MATOM B.V. te verbeteren, of om onze websites eenvoudiger toegankelijk te maken door te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze websites aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

Communicatie
Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens die wij via onze websites hebben verzameld, gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of services die beschikbaar zijn bij MATOM B.V. . Wanneer wij gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen over onze producten en services, bieden wij u altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen. Bovendien bevatten alle e-mailberichten die wij verzenden een koppeling waarmee u zich kunt afmelden, zodat u dergelijke berichten niet langer zult ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij u binnen tien werkdagen uit de desbetreffende lijst.

Sollicitaties
Bij een sollicitatie of informatieaanvraag over vacatures kunt u ons informatie over uzelf bieden, zoals een Curriculum Vitae. Wij kunnen deze informatie binnen de MATOM B.V. -onderneming, dochterondernemingen en aangesloten bedrijven gebruiken met het oog op een eventuele dienstbetrekking. Wij bewaren deze gegevens voor toekomstige vacatures, tenzij u aangeeft dat dit niet wenselijk is.

De wijze waarop wij cookies en webbakens gebruiken
Cookies zijn kleine bestanden die door websites worden opgeslagen op uw vaste schijf of in het geheugen van uw browser. Wij kunnen cookies gebruiken om bij te houden hoe vaak u de site bezoekt, het aantal bezoekers aan de site te registreren, het gebruik van onze sites door bezoekers te bepalen en te analyseren (met inbegrip van de effectiviteit van on line advertenties), gegevens op te slaan die u opgeeft (zoals uw voorkeuren) en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor uw interacties met onze websites. Wij kunnen sessie cookies (cookies die worden verwijderd wanneer uw browsersessie eindigt) gebruiken om uw gebruikers-id en elementen van uw gebruikersprofiel op te slaan, uw navigatie op onze websites te vereenvoudigen (vooral met betrekking tot het zoeken naar informatie en het plaatsen van orders) en andere gegevens op te slaan die nuttig zijn om de sessie te beheren. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Door de meeste internet browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt doorgaans de browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geweigerd of een melding wordt weergegeven wanneer een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Als u echter cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle functies benutten van MATOM B.V.-websites of andere websites die u bezoekt. Onze sites kunnen ook elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens worden genoemd (ook bekend als singlepixels GIF's), waarmee wij het aantal gebruikers kunnen tellen dat deze pagina's heeft bezocht. Wij kunnen ook webbakens opnemen in reclameberichten of nieuwsbrieven per e-mail om na te gaan of de berichten worden geopend en gebruikt.

Verstrekking van persoonsgegevens
Behalve zoals hierna wordt beschreven, worden persoonsgegevens die u aan MATOM B.V. verstrekt via onze websites niet zonder uw toestemming doorgegeven aan bedrijven buiten MATOM B.V. en dochterondernemingen of aangesloten bedrijven.

Verstrekking aan service providers
MATOM B.V. werkt samen met andere bedrijven om services namens ons te leveren, zoals de hosting van websites, het verzenden van gegevens, het verwerken van transacties en het analyseren van websites. Wij verstrekken deze bedrijven alleen de elementen van uw persoonsgegevens die zij nodig hebben om deze services te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers zijn niet bevoegd om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Verstrekking aan distributeurs
Naar aanleiding van een aanvraag die u hebt ingediend, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven die onze producten distribueren. In deze gevallen verstrekken wij deze bedrijven alleen de elementen van uw persoonsgegevens die zij nodig hebben om te reageren op uw aanvraag en deze bedrijven en hun werknemers zijn niet bevoegd om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken. In bepaalde gevallen kunnen wij u om toestemming vragen om informatie te delen met distributeurs voor andere marketingdoeleinden dan het inwilligen van een aanvraag die u hebt ingediend. Wij verstrekken uw gegevens echter alleen voor dergelijke marketingdoeleinden nadat wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben verkregen. Verstrekking in verband met transacties. In verband met bepaalde transacties kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk verstrekken aan financiële instellingen, overheidsinstanties en transportbedrijven of postdiensten die betrokken zijn bij de afhandeling van de transactie.

Verstrekking in verband met acquisities of afstotingen
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin MATOM B.V. om strategische of andere zakelijke redenen besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te fuseren of op andere wijze te reorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan potentiële of uiteindelijke kopers, of worden ontvangen van verkopers. Het is het beleid van MATOM B.V. om bij dergelijke transacties zorg te dragen voor de bescherming van de gegevens.

Verstrekking om andere redenen
Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken als dit volgens de wet verplicht is of omdat wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of juridische acties waarmee wij worden geconfronteerd, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of in urgente gevallen om de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen.

Veiligheid
MATOM B.V. streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in faciliteiten die eveneens beperkt toegankelijk zijn. Wanneer u zich aanmeldt bij een van onze sites, informatie opvraagt die uniek is voor u of uw bedrijf of een commerciële transactie uitvoert, gebruiken wij beveiligingstechnologieën die voldoen aan de industriële standaard, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer), om deze informatie gecodeerd te verzenden via internet. Voor sites waarbij u zich aanmeldt, is het uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de veiligheid van uw wachtwoord en deze gegevens niet aan anderen te verstrekken. Wanneer u navigeert op een site waarbij u bent aangemeld of tussen sites waarbij hetzelfde aanmeldingsmechanisme wordt gebruikt, controleren wij uw identiteit met behulp van een gecodeerde cookie die op uw computer wordt opgeslagen.

Uw persoonsgegevens controleren
In bepaalde gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze websites zijn verstrekt, controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u deze gegevens hebt ingevoerd. In alle gevallen kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld te controleren en te corrigeren, of u kunt contact opnemen en MATOM B.V. verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken. Mogelijk moeten wij stappen ondernemen om uw identiteit vast te stellen voordat wij u toegang bieden tot uw persoonsgegevens. U kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Toestemming geven tot internationale overdracht van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die worden verzameld op onze websites, kunnen worden verzonden naar andere landen waarin MATOM B.V. en diens dochterondernemingen, aangesloten bedrijven of vertegenwoordigers beschikken over vestigingen. We kunnen deze gegevens daar ook bewaren en verwerken. Hoewel de wetten die persoonsgegevens beschermen in deze landen kunnen verschillen van de wetten in uw eigen land, zullen we al het redelijke doen om uw gegevens te beschermen. Door onze websites te gebruiken en uw gegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met de overdracht van dergelijke gegevens naar andere landen.

Persoonsgegevens van kinderen
MATOM B.V. verzamelt niet bewust gegevens van kinderen en de websites van MATOM B.V. zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van kinderen.

Koppelingen naar andere sites
Onze websites kunnen koppelingen naar andere sites bevatten, zoals sites van MATOM B.V. distributeurs en -verkoopkanalen, professionele organisaties en overheidsinstanties, alsmede publicaties. Wij kunnen ook koppelingen toevoegen naar onafhankelijke aanbieders die on line trainingstrajecten beheren en leveren. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

Uitoefening van deze privacyverklaring
Als u vragen hebt over deze verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen direct reageren op uw verzoek en wij streven ernaar om een bevredigende oplossing te bereiken.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
MATOM B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum 'Laatst gewijzigd' die onder en boven aan deze privacyverklaring wordt vermeld. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.