Matom B.V.

Energieweg 1

6651 KT  Druten Nederland

info@matom.nl

Mei 2018

PRIVACY VERKLARING

Wij respecteren de privacy van onze klanten, leveranciers en websitebezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Over Matom B.V.

De website www.matom.nl wordt beheerd door Matom B.V. 

Matom B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Matom B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Matom B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Matom B.V. verstrekt.

Matom B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Uw BTW Nummer

- Uw KVK Nummer

Waarom Matom B.V. gegevens nodig heeft

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve/commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookacties. Dit gebeurt alleen met gegevens die verkregen zijn via het invullen van het nieuwsbrief veld op Facebook, de website of uw aanvraag hiertoe per mail of telefoon. Hiervoor gebruiken wij niet de gegevens die via contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
  • De gegevens die ingevuld worden in het contactformulier of een e-mail ten behoeve van een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen in een administratie-systeem. Tot het moment u een klant wordt bij Matom B.V., komen deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
  • Daarnaast kan Matom B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
  • Matom B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen, indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, als wij werkzaamheden gaan uitvoeren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b van de AVG.

Hoe lang Matom B.V. gegevens bewaart

Matom B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Matom B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Matom B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Matom B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van:

Google Analytics

Matom B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Matom B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Matom B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Matom B.V. heeft hier geen invloed op.

Matom B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Matom B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Office 365 Business (Microsoft)
Voor mailverkeer en verwerken van gegevens gebruik ik Microsoft Office 365 Business. Op 1 augustus 2016 heeft Microsoft zich aangemeld voor de EU-U.S. Privacy Shield als eerste wereldwijde cloud diensten provider. Alle doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft, laatste statusupdates rondom de GDPR compliance, locaties van data-opslag en doorgifte van gegevens vind je hier. Als locatie voor de dataservers kozen wij voor Europa (een instelling binnen Office 365 Business).

Facebook

Daarnaast delen wij gegevens, die we hebben verkregen via het inschrijven voor de nieuwsbrief of via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u hier. Uw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vindt u hier.

Matom B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derden zouden kunnen zijn: transportbedrijf, administratiekantoor, accountant en belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@matom.nl Matom B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Matom B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Matom B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Matom B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Matom B.V. op via info@matom.nl.

www.matom.nl is een website van Matom B.V.

Matom B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Energieweg 1, 6651KT, Druten

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11050795

Telefoon: 0031 (0) 487-511227

E-mailadres: info@matom.nl